Общее·количество·просмотров·страницы

суббота, 9 ноября 2013 г.

Бодянський народився....


В історичних працях найчастіше зазначається, що Осип Бодянський народився 3 листопада 1808 року, бо ж так скрізь писав і говорив про себе сам Бодянський. Коли в 1855 р. вийшов у світ «Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета», то в статті про Бодянського, безперечно, з його подачі, було записано: «Род. 1808 г., ноября 3-го дня». Більше того, на самоті 17 липня 1857 року Бодянський записує в щоденнику цю ж дату: «3 ноября 1808 года».
Проте дослідник і видавець Ніл Попов через два роки після смерті Бодянського  показав, що насправді 3 листопада його було охрещено, а точний день народження Бодянського, оскільки метричного свідоцтва не було, дослідили в 1831 р.: «Учинено было, на предписанных законом основаниях, исследование чрез расспрос восприемников и других лиц, знавших о времени рождения и крещения». Тоді й було встановлено, що Бодянський народився 31 жовтня 1808 року1, цієї дати бажано й дотримуватися надалі. Втім, і раніше 31 жовтня називав днем народження Бодянського один із перших його біографів Микола Василенко2, ця дата зустрічається в дореволюційних довідкових виданнях3 і сучасних працях, скажімо, в книзі Л. П. Лаптєвої «Славяноведение в Московском университете в XIX - начале XX века»
_____________________
1 Попов Нил. Осип Максимович Бодянский в 1831-1849 годах. // Русская старина, 1879. Т. XXVI. С. 461.
2 О. М. Бодянский и его заслуги для изучения Малороссии. Н. П. Василенка. Оттиск из журнала «Киевская старина». — К.: Типография Императорского университета Св. Владимира, 1904. С. 5.
3 Див. наприклад: Императорское Московское археологическое общество в первое пятидесятилетие его существования (1864-1914 гг.). Т. II. — М., 1915. С. 36.
(1997) та в біографічній довідці Віктора Короткого про Бодянського в книзі «Листи» Михайла Максимовича (2004).
            Батьківщиною Осипа Максимовича є містечко Варва Лохвицького повіту Полтавської губернії (тепер районний центр Чернігівської області)1. Народився він у сім'ї небагатого українського священика Максима Гавриловича Бодянського. Мати Бодянського, можливо, походила з збіднілих дворян, бо за нею числилося декілька душ кріпосних селян.
             __________________________________
1 У томі «Чернігівська область» (1972) з відомої 26-томної «Історії міст і сіл УРСР», виданої під керівництвом Петра Тронька, читаємо: «У Варві народився і провів своє дитинство О.М. Бодянський (1808-1877) — український та російський філолог, історик, письменник і перекладач, що в 1842-1868 рр. був професором кафедри історії й літератури слов’янських наріч Московського університету і з 1845 р. секретарем Московського товариства історії та старожитностей російських. Значну увагу О.М. Бодянський приділяв вивченню української народної творчості».   
Володимир Мельниченко  «Українська душа Москви»

Комментариев нет:

Отправить комментарий